آب و هوای استانبول

پنجشنبه
دیدنی های استانبول
 
 

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

Maidens-Tower

Maidens-Tower Maidens-Tower

galata-tower

galata-tower galata-tower

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

galata-tower

galata-tower galata-tower

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

Sirkeci-Station

Sirkeci-Station Sirkeci-Station

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

rumeli

rumeli rumeli

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

Maidens-Tower

Maidens-Tower Maidens-Tower

Sirkeci-Station

Sirkeci-Station Sirkeci-Station

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

galata-tower

galata-tower galata-tower

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

rumeli

rumeli rumeliUSA
tour