آب و هوای استانبول

سه شنبه
دیدنی های استانبول
 
 

Sirkeci-Station

Sirkeci-Station Sirkeci-Station

galata-tower

galata-tower galata-tower

Maidens-Tower

Maidens-Tower Maidens-Tower

galata-tower

galata-tower galata-tower

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

Sirkeci-Station

Sirkeci-Station Sirkeci-Station

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

Maidens-Tower

Maidens-Tower Maidens-Tower

galata-tower

galata-tower galata-tower

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

rumeli

rumeli rumeli

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

rumeli

rumeli rumeli

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns