آب و هوای استانبول

سه شنبه
دیدنی های استانبول
 
 

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

rumeli

rumeli rumeli

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

Sirkeci-Station

Sirkeci-Station Sirkeci-Station

galata-tower

galata-tower galata-tower

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk

Egyptian-Obelisk Egyptian-Obelisk

Maidens-Tower

Maidens-Tower Maidens-Tower

rumeli

rumeli rumeli

Maidens-Tower

Maidens-Tower Maidens-Tower

nderground-Cisterns

nderground-Cisterns nderground-Cisterns

Istanbul-Arnavutkoy

Istanbul-Arnavutkoy Istanbul-Arnavutkoy

galata-tower

galata-tower galata-tower

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place

Kucuksu-Summer-Place Kucuksu-Summer-Place

galata-tower

galata-tower galata-tower

Sirkeci-Station

Sirkeci-Station Sirkeci-Station